โรงแรมตักสิลาแกรนด์ ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม
TAKSILA GRAND HOTEL

 

 

ทางโรงแรมตักสิลาแกรนด์ได้ทำการปิดการจองห้องพักรายห้องลงชั่วคราว

แต่จะเป็นการเปิดจองในรูปแบบเป็น รายกลุ่ม กรุ๊ป คณะเเทน นับตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลื่ยนแปลง ทางโรงแรมตักสิลาแกรนด์และในเครือ

จึงขอกราบประทานโทษลูกค้าทุกท่านมา ณ.โอกาศนี้

    
 
โรงแรมตักสิลาแกรนด์ ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม


โรงแรมตักสิลาแกรนด์ ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

โรงแรมตักสิลาแกรนด์ ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

โรงแรมตักสิลาแกรนด์ ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม