Taksila Grande Fitness Club and Swimming Pool

    
 
  สถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้รักษ์สุขภาพพร้อม อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานและพนักงานคอยให้คำแนะนำ ตลอดการใช้บริการ

ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club  ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club

ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club


ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club


ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club

ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club  ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club

ตักสิลาแกรนด์ฟิตเนสคลับ Taksila Grande Fitness Club