โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม
PATTANA HOTEL

    

 

 

 

 

 

โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

 

ได้ทำการปิดปรับปรุง ช่อมแซมแก้ไข โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล ชั่วคราว

 

เพื่อให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น จึงขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก