ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล ::    * *
วันเกิด ::    *
ส่วนสูง ::      ซม     น้ำหนัก :: กิโลกรัม
เพศ ::    *
สถานะสมรส ::   
สัญชาติ ::    *
ศาสนา ::    *

  ข้อมูลในการติดต่อ
ที่อยู่ ::     *
จังหวัด ::     *
รหัสไปรษณีย์ ::     *
มือถือ ::     *
Fax ::    
E-Mail  ::    *

  ประวัติการศึกษาและวุฒิที่จะใช้สมัครงาน
ปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว ในปี พศ ::   *
วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน (ล่าสุด)
ระดับการศึกษา ::     *
ชื่อสถานศึกษา ::     *
สาขาวิชา ::     *
เกรดเฉลี่ย (GPA.) ::     *

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สถานะการทำงาน ::     *
ประสบการณ์ในการทำงาน ::     *
 
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ :  
[เลือก ได้ 2 ประเภท] :  
  * เช่น พนักงานบัญชี ฯลฯ
 
 
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     บาท (ขึ้นไป)